Fisa tehnica Durofloor primer

Fisa tehnica Durofloor primer
Primer(grund) epoxidic  bicomponent pentru beton.
DESCRIERE:
DUROFLOOR PRIMER este un primer epoxidic, cu poliamida tratata, format din doua componente (A si B). Este folosit ca strat initial in protejarea suprafetelor de vopsire expuse la conditii atmosferice. Prezinta rezistenta buna la chimicale si diferite impacturi. Se foloseste pardoselile din cladiri de birouri, depozite, hale industriale, spatii publice si comerciale, unitati de invatamant.
UTILIZARI: Ca strat initial pentru suprafetele de vopsire, asigurand protejarea indelungata a pardoselilor. Inainte de aplicare, padoselile trebuie sa fie curate, fara impuritati si urme de vopsea veche.
CONDITII DE UTILIZARE: Suprafata de acoperire: 5-7 m2 /kg (A + B) Pelicula uscata: 80-125 µm. Mod de utilizare: se amesteca bine partile A si B in proportie (pe greutate) A=1, B=1; se foloseste diluantul potrivit: DILUACHROM T – max 15%. Se aplica cu pensula, trafalet sau spray la temperatura cuprinse intre 13grade C – 30grade C si umiditate de max. 80%. Valabil dupa amestecare: 6-10 ore. Timp de uscare (la 20-25grade C): La suprafata: 4 ore/pentru revopsire: 4 ore – 7 zile/uscare finala: 7 zile. Se aplica ulterior DUROFLOOR COAT.
ATENTIE: Stratul final de vopsea dupa DUROFLOOR PRIMER se aplica dupa minim 4 ore si max. 7 zile.
TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj în condițiile respectării prevederilor de depozitare. A se depozita in spatii ferite de foc, inghet si de actiunea directa a razelor solare. Produs realizat în sistem de management integrat al calitate - mediu - sănătate şi securitate operaţională în conformitate cu ISO 9001 / 2018, 14001 / 2018 şi OHSAS 18001 / 2018. Fraze de pericol si precautii: H315 - Provoacă iritarea pielii. Skin Sens. 1: H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H361d - Susceptibil de a dăuna fătului. H412 - Nociv pentru viaţa acvatică, cu efecte pe termen lung. H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H225 - Lichid şi vapori foarte inflamabili. H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P264 Spălaţi-vă bine după utilizare. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P370+P378 în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge. P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.. Substanţe care contribuie la clasificare: Epichlorohydrin/Bisphenol-A epoxy resin (700 < MW < 1100) (CAS 25036-25-3); Phenol, methylstyrenated (CAS 68512- 30-1); Toluen (CAS 108-88-3); Etilbenzen (CAS 100-41-4)
 AMBALARE:  5 kg (2,5kg produsul A si 2,5 Kg produsul B)

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!